2018. dec 28.

Siess, még 3 napig visszaléphetsz az ÁFA-mentes körbe!

írta: Mach Péter
Siess, még 3 napig visszaléphetsz az ÁFA-mentes körbe!

istock-664919626-1280x640.jpg2019-ben 12 millió forintra nő az ÁFA alanyi adómentesség határa, sőt aki eddig a 8 m Ft-os határ átlépése miatt kiszorult, ha siet, akkor év végéig még visszaléphet!

Az Európai Unió Bizottságának 2018. október 2-i döntése alapján megnyílt az út az áfa alanyi adómentesség értékhatárának 12 millió forintra emelése előtt. A lehetőséggel élve az októberi hosszú hétvége előtt beterjesztett adócsomag összhangba hozta a KATA bevételi értékhatárával, és jövő januártól kiterjeszti az adómentességet.

Vagyis a NAV tájékoztatója szerint, pontosan fogalmazva:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának 2018. december 31-ig hatályos (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentesség abban az esetben választható, ha az adóalany – 2. § a) pontja szerinti – összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben ténylegesen, sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, illetőleg ténylegesen nem haladja meg a 8 millió forintnak megfelelő pénzösszeget. A Mód. tv. 57. §-a 2019. január 1-jével az alanyi adómentesség választására jogosító 8 millió forintos felső értékhatárt 12 millió forintra emeli.

letoltes_1.jpgEddig amelyik vállalkozás az alanyi adómentesség határának elérése miatt áfa körbe került, az az elérés időpontjának évében, és további két évben kötelezően az áfa körbe kellett, hogy maradjon. Ez KATA-s, elsősorban magánszemélyek felé szolgáltató vállalkozások esetén akár  20% feletti árhátrányt jelenthetett a vetélytársakkal szemben.

Most az átmeneti szabályok viszont éppen ezt a hátrányt küszöbölik ki, ha valamikor a 2018. december 31-ig terjedő időszakokban a vállalkozás ugyan elérte és/vagy meghaladta a 8m Ft adóalapba számított bevételt, de nem érte el a jövő évre (2019-re) érvényes 12m Ft-ot, és a 2019. naptári évben észszerűen várhatóan nem is fogja, akkor ismételten választhatja – egyszerű bejelentéssel – 2019-re is az alanyi adómentességet, sőt nem csak a 2018. évben határértéket átlépőkre igaz az ismételt választás lehetősége, 2019-től az is választhatja az alanyi adómentességet, aki a korábbi években lépte át értékhatárt, de a 12m Ft-ot nem haladta meg az adóalapba számító bevétele.

Fontos megjegyezni, hogy nem kell bejelentést tenniük az alanyi adómentesség választására vonatkozóan azoknak az adóalanyoknak, akik/amelyek a 2018. évben is alanyi adómentesek voltak és a 2019. évben is alanyi adómentesként kívánnak eljárni, feltéve, hogy a 2019. évre észszerűen várható bevételük nem haladja meg a 12 millió forintot. (Az olyan adóalanyoknak, akik/amelyek a 2018. évben alanyi adómentesek voltak, de a 2019. évben – bármilyen okból – nem kívánnak alanyi adómentességet alkalmazni, erről a 2019. évre alkalmazandó új adózási módjuk megjelölésével kell bejelentést tenniük az adóhatósághoz 2018. december 31-ig.)bigstock-150304562.jpg

324 § (1) Az adóalany - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten göngyölített - összege

a) sem a 2018. naptári évben ténylegesen,

b) sem a 2019. naptári évben észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen

nem haladja meg a 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az adóalany az alanyi adómentességet 2019. naptári évre abban az esetben is választhatja, ha a 191. § (3) bekezdésében rögzített időtartam még nem telt el.

Szólj hozzá

NAV ÁFA alanyi adómentes