2018. jan 30.

Vége az "adómentes" paypal-bevételek korának?

írta: Mach Péter
Vége az "adómentes" paypal-bevételek korának?

no.gifAz elmúlt hetek gyakran feltett kérdése volt, hogy a Paypal-számlákra is vonatkozik-e az új bejelentési kötelezettség. Röviden a válasz: a PayPal számlákkal kapcsolatosan nincs külön bejelentési kötelezettség az adóhivatal felé.

A belföldi cégeknek ugyanis január 31-ig be kell jelenteniük a külföldi bankszámláikat a NAV felé. A bejelentési kötelezettség az adózás rendjéről szóló törvény legutóbbi változtatása miatt lépett életbe januártól. 2018. január 1-jétől a gazdasági társaság adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni külföldi pénzintézetnél vezetett számlaszámait, a pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának dátumát. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az állami adóhatóság 600 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adózót.

1.24. a 17.2. pont szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes számlaszámát, a számlát vezető külföldi pénzintézet nevét, valamint a számla megnyitásának és lezárásának napját.

17.2. ha üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és mellékletei benyújtásával kéri az adószám megállapítását, amellyel az adózó teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét;

22. A 17.2. pont szerint bejelentkező gazdasági társaság adózó a bejelentkezés napjától számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz írásban bejelenti az 1.24. pontban megjelölt adatokat.

Tekintettel arra, hogy az Art. a bejelentkezési kötelezettség alanyaként a gazdasági társaságokat nevesíti, így arra csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:89. § (1) bekezdése szerinti ügyfelek kötelesek, azaz a közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, valamint a részvénytársaságok. Ha megszűnik a számla, azt szintén be kell jelenteni a NAV-hoz.

funny_christmas_cards146_1024x1024.pngVisszatérve az alapkérdésre, mit jelent ez a Paypal-számlák esetében?

A NAV állásfoglalása szerint a PayPal számlákat nem kell jelenteni a 18T201T nyomtatványon. Tájékoztatásuk szerint a PayPal egy külföldi (luxemburgi licencű) elektronikus pénzkibocsátó pénzügyi intézmény, amely elektronikus pénzszámlát nyit a PayPal rendszerbe belépő ügyfelek (vállalkozások, magánszemélyek) számára. A PayPal-nál nyitott elektronikus számla feltöltésekor hagyományos pénz ellenében elektronikus pénz vásárlására kerül sor. Erről a hazai banktól kap az ügyfél bizonylatot, amikor a kártyafedezeti számláról leemelik a pénzt (a PayPal rendszerben csak érvényes, hagyományos bankkártyával, és a mögötte álló pénzforgalmi számlával lehet részt venni).

buyer-and-seller-protection-paypal-reviewflag_com.gifA Paypal által vezetett elektronikus számlán lévő pénz-, amíg azt fizetés teljesítése céljára tovább nem utalják- továbbra is pénzként jelenik meg a rendszerbe belépett magyar vállalkozás könyveiben, azaz hagyományos pénzből lesz elektronikus pénz.

A PayPal felületen többféle devizanemben lehet kereskedni, azonban- a NAV jelenlegi ismeretei szerint forintban nem, tehát könyvviteli nyilvántartásait forintban vezető vállalkozásnak a PayPal-ra feltöltött, illetve onnan lehívott összegek forintra történő átszámításánál a számviteli törvény külföldi pénzértékre szóló ügyletek elszámolási szabályait kell alkalmazni, akinek mégis sikerül az tekintse tárgytalannak a NAV tájékoztatás ezen részét ;-). Mivel a felhasználásról az internetes felületen visszaigazolás is megjelenik, így akár az kinyomtatva bizonylatul szolgál a könyveléshez.

A PayPal internetes kereskedelemre, illetve magánszemélyek közötti, internetes felületen végrehajtott tranzakcióra szakosodott, ezért az internetes oldalán lebonyolított tranzakciókról papír alapú bizonylatot nem küld. A PayPal internetes felületen az ügyfelek által forgalmazott tételekre az adatok rendelkezésre állnak, illetve azok utólag is megismerhetőek. Tekintettel arra, hogy a PayPal-ra közvetlenül nem vonatkoznak a magyar bizonylat kibocsátási előírások, a PayPal –t alkalmazó vállalkozások PayPal rendszeren keresztül forgalmazott tételeinek bizonylatolására a PayPal rendszeren megjelenő (utólag is visszakereshető, ellenőrizhető) információk is elegendőek lehetnek, ha azokból megállapíthatóak a pénzforgalommal kapcsolatos alapvető adatok (a pénzforgalom iránya, a terhelt és jóváírt számla azonosítható, a felszámított jutalék is külön tételként megjelenik).

Aki arra kíváncsi, hogy a Paypal jelent-e a magyar adóhivatalnak, ahogy más pénzintézetek is teszik az ebben a Privacy Policy-ben kutakodhat.

Szólj hozzá

paypal bankszámla Paypal