2017. dec 03.

Bejelentkeznél az EVA-ba? Vagy kilépnél belőle? December 20-ig megteheted.

írta: Mach Péter
Bejelentkeznél az EVA-ba? Vagy kilépnél belőle? December 20-ig megteheted.

dec20.jpgBár egyre kevesebben választják az EVA-t, még mindig érdemes ilyenkor december elején végig gondolni, hogy váltson-e adózási formát vállalkozásunk. Ha az elvégzett kalkulációk alapján úgy döntünk, hogy jövőre az egyszerűsített vállalkozó adó hatálya szeretnénk újonnan bejelentkezni, akkor fontos tudnunk: ezt december 1. és 20. között tehetjük meg és a határidő be nem tartása jogvesztő. Ha hibáztunk akkor még ezen bejelentésünket 2017. december 20-ig írásban akár vissza is vonhatjuk. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének azonban nincs helye, vagyis nem érdemes lekésni a határidőt! Természetesen nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2017. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2018. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani.images.jpg

Kik is jelentkezhetnek be?

évre új adózóként bejelentkezhet a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén: 

  • az egyéni vállalkozó;
  • az egyéni cég;
  • a közkereseti társaság;
  • a betéti társaság;
  • a korlátolt felelősségű társaság;
  • a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
  • az erdőbirtokossági társulat;
  • a végrehajtói iroda;
  • az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
  • a szabadalmi ügyvivői iroda.

Egyre többen választják azonban a kijelentkezést az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól, leginkább, mert a KATA, az átalányadózás vagy a KIVA számos esetben kedvezőbbnek bizonyul.  Ezt is 2017. december 1-je és 20-a között lehet megtenni, illetve eddig kell megtennünk azt is ha 2017. december 20-án nem felelünk meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozásunk van. Nagyon fontos különbség azonban a bejelentkezéshez képest, hogy ennek bejelentésére, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye. Fontos, hogy az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg. Viszont az eva alanyiság megszűnése esetén, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő adózóknak lehetőségük van a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választására is. Egyéni vállalkozóként pedig az átalányadózást is választhatja, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt valamennyi feltételnek.

taxation-tips.jpgMindkét esetben egyéni vállalkozóként az erre a célra rendszeresített 17T103 számú, társas vállalkozások esetében pedig a 17T203 számú adatbejelentő lapot kell kitölteni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságára eljuttatni, nyilván a legkönnyebb elektronikusan.

A nyomtatványok már  letölthetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu), illetőleg papír alapon a NAV ügyfélszolgálatain is igényelhetőek. A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2017. december 20-ig megtörténnie.

Forrás: nav.gov.hu

Szólj hozzá

bejelentkezés kijelentkezés egyszerűsített vállalkozói adó EVA