2017. feb 01.

Egyszerűsödött az iparűzési adóbevallások benyújtása

írta: Mach Péter
Egyszerűsödött az iparűzési adóbevallások benyújtása

Egyszerű az élet, ha tudod, mit akarsz?

taxes.jpg

Az iparűzési adó bevallások elkészítésének és benyújtásának tekintetében igen. Az állami központosításnak és az önkormányzatiság leépítésének néha azért eredménye is mutatkozik. Persze a XXI. században ehhez nem kellene leépíteni a regionális, lokális döntéshozatali szinteket, de tény, hogy számos bürokratikus elem könnyíthető, egyszerűsíthető és ügyfélbaráttá tehető ha központi sablonok alapján, központi adatgyűjtések segítségével történnek az adatszolgáltatások.

Most ez történik az iparűzési adó esetében. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében idén már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektronikus bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehetőség van a HIPA bevallások egyidejű beküldésére, mivel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.

Kevés öröm érte az elmúlt hónapokban a könyvelő szakmát, drasztikusan növekedő bürokratikus feladatok, bizonytalan, értelmezésre szoruló jogszabálykörnyezet... Ez most ígéretesnek tűnik, persze puding próbája az evés.

Az adóhatóság tájékoztatója szerint a bevallás benyújtási lehetőséinek bővülésén kívül nem változik semmi.

Helyiadó-ügyben továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást (továbbiakban: HIPA bevallást) – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. 

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak az adót – függetlenül attól, hogy a HIPA bevallását a NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie.

Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített különös szabályokról (például az adó mértékéről, az önkormányzat döntése szerinti kedvezmények, mentességek szabályairól), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott önkormányzat saját honlapján, illetőleg a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) kaphat részletesebb tájékoztatást.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra (ÁNYK) optimalizált HIPA bevallás kitöltő programja, a kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó a NAV honlapján érhető el: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a 2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtatvány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyelmeztető üzenetek nyújtanak segítséget. 

A HIPA bevallás főlapjának fejlécén található lenyíló listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötelezően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát. Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adóazonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szerepel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó elektronikus tárhelyére. 

Az ÁNYK programban lehetőség van arra, hogy az adózó egy már elkészített bevallása adattartalmát átmásolja egy új bevallásba, majd az adatokat szükség szerint módosítsa. Az egyszerre több HIPA bevallást beküldő adózóknak célszerű először egy bevallást feltölteni azokkal az adatokkal, amelyeket egységesen, minden önkormányzat esetén szükséges megjeleníteni (pl: az adózó azonosításához szükséges adatok, az adó levezetéséhez szükséges vállalati szintű adatok és hozzájuk tartozó betétlapok). Így ezek másolását követően a többi nyomtatványon már csak az adott önkormányzatra vonatkozó egyedi adatok kiegészítése szükséges.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szólj hozzá

bevallás iparűzési adó NAV IPA HIPA