2017. jan 05.

Számlázz pontosan, különben ráfizetsz!

írta: Mach Péter
Számlázz pontosan, különben ráfizetsz!

big-invoice-suprise2.gifIdén már komoly ráfizetést okozhat egy rosszul kiállított vagy az adószámunk feltüntetése nélkül befogadott félmillió forint bruttó végösszegű számla is.

Talán még kevesen érzik át a súlyát, de jelentős változás, hogy január elsejétől már 100 e Ft áthárított ÁFA-t tartalmazó számlán is fel kell tüntetni a termék vevőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét.

Ez a kötelezettség eddig is fennállt, csak az értékhatár volt 1 millió forintban megállapítva, ez csökkent le 2017. január 1-jével 100 000 forintra.

Erre azért érdemes nagyon odafigyelnünk, mert a vállalkozásként, az ÁFA adóalanyaként a 2017. január 1-jén illetve azt követően kiállított és befogadott legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számla nem felel meg az Áfa tv. előírásainak, ennek megfelelően pl. adólevonásra sem jogosít, ha azon nem szerepel az adószámunk, illetve csoportazonosító számunk.

Tehát nem csak a számla kiállítójaként, hanem befogadójaként is figyelnünk kell erre. Komoly problémákat és időzavart okozhat ugyanis februárban a januári könyvelési anyagok feldolgozása során ha ezeknek a számláknak a korrekcióját javítását kell ügyintézni.

A tavaly már 2017-re kiállított számlák esetében ez a kötelezettség nem áll fenn és az adóhatóság felé készítendő összesítő bevallásokban sem ezzel a határértékkel kell egyelőre szerepeltetni az adatokat, azonban 2017. július elsejétől igen, úgyhogy érdemes felkészülni erre a változásra s előre egyeztetni a könyvelővel és a pénzüggyel mekkora többletmunkával jár majd.

A változásról a NAV és az NGM közös tájékoztatót is kiadott, így akit bővebben érdekel a változás az itt elolvashatja a tájékoztatót:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökken.

A belföldön letelepedett adóalany 2017. január 1-jén, illetve azt követően kibocsátott, legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számlája nem felel meg az Áfa tv. előírásainak, ennek megfelelően például adólevonásra sem jogosít, ha azon nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany partner (vevő) adószáma illetve csoportazonosító száma. Az adószám nélkül kibocsátott számlát a számla korrekciójára vonatkozó előírásoknak megfelelő módon javítani kell.

A 2017. január 1-jét megelőzően (de 2014. december 31-ét követően) kibocsátott számlán abban az esetben kötelező feltüntetni a belföldön nyilvántartásba vett adóalany partner (vevő) adószámát, csoportazonosító számát, ha az abban áthárított adó legalább 1 millió forint. Ez az irányadó abban az esetben is, ha 2017. január 1-jét megelőzően olyan ügylet tekintetében történik számlakibocsátás, amely ügylet teljesítési időpontja 2017. január 1-jére vagy azt követő napra esik. Az adóalany ugyanakkor törvényi kötelezettség hiányában is feltüntetheti a partnere (vevője) adószámát, csoportazonosító számát.

A 2017. január 1-jén vagy azt követően teljesülő ügyletről 2017. január 1-jét megelőzően, belföldön nyilvántartásba vett adóalany számára kibocsátott, 100 ezer forintot elérő, vagy azt meghaladó, de 1 millió forintot el nem érő áthárított adót tartalmazó olyan számlára, amelyen nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószáma, az adólevonás tekintetében az Áfa tv. 2017. január 1-jétől hatályos 307. §-ában szereplő átmeneti rendelkezés alkalmazandó. Ezen átmeneti rendelkezés előírása értelmében az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt – az egyéb, e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – teljesíti az olyan 1 millió forintot el nem érő, de legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla is, amelyen a belföldön nyilvántartásba vett adóalany vevő adószáma, csoportazonosító száma nem szerepel.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31/B §-ában meghatározott előírások 2017. január 1-jével nem változnak, vagyis a számlákról a belföldi összesítő jelentést 2016. december 31-ét követően is – a 2015. január 1-jétől alkalmazandó – 1 millió forintos adóértékhatár figyelembe vételével kell az áfa-bevallásban teljesíteni. [Az Art. 31/B §-át módosító rendelkezést az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény állapított meg, 2017. július 1-jei hatályba lépéssel.]

[Nemzetgazdasági Minisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály NGM/39659/2016. – NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156711530/2016.]

További kérdésekkel pedig keresse könyvelőjét! :-)

Szólj hozzá

ÁFA Számla Számlázás