2017. jan 04.

KATA változások (2016-2017)

írta: Mach Péter
KATA változások (2016-2017)

Már tavaly nyáron is fontos változás történt, - (visszamenőleges hatállyal) kikerült az adóköteles bevételek közül a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás - idén a bevételi értékhatár emelkedése mellett számos kisebb változás is érinti a kisadózókat, illetve azokat, akik a kedvező módosítások miatt az adónem választásán gondolkodnak.

Ezeket a változásokat szedtem most össze. A legtöbb változást a 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról tartalmazza”, így azok könnyen megkereshetőek, néhány módosítást más jogszabályok tartalmaznak.2017.jpg

Bevételi értékhatár emelkedése

2017-től a katások esetében 12 millió forintra emelték a bevételi értékhatárt azzal, hogy a bevételek utáni közteherfizetési kötelezettség nem változott, tehát a havi adótétel főállásúak esetében 50 ezer forint, kiegészítő tevékenységet folytatók esetében 25 ezer forint, az emelt összegű adótétel vállalása esetén pedig – a választás bejelentését követő hónaptól – 75 ezer forint.

Ugyanakkor társadalombiztosítási ellátásaik (például táppénz) számításának alapja havi 81 300 forintról 90 ezer forintra (a magasabb összegű fizetés esetén 136 250 forintról 150 000 forintra) emelkedik.

Ha nem minden hónapban volt adófizetési kötelezettsége, úgy a tételes adófizetéssel érintett hónapok és 1 millió forint szorzata a határ, amely felett ez a 40% adómérték életbe lép.

A bevételi értékhatár átlépése nem járt eddig sem a KATA adóalanyiság elvesztésével, s ezen túl sem fog mivel az e feletti rész után továbbra is 40 százalék adót kell megfizetni a tételes adó mellett.

Nagyon fontos azonban arra figyelni, hogy ÁFA tekintetében az alanyi adómentesség választása esetén az értékhatár a 6 millió forintról csak 8 millió forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az alanyi adómentes katás vállalkozásnak mindkét értékhatárt figyelni kell hiszen 8 milliós bevétel felett visszakerül az ÁFA körbe és áfa fizetővé válik, amit be is kell jelentenie az adóhatóságnak. Ettől az időponttól a bevételein fel kell számítania az áfát, illetve a bejövő számláiban szereplő áthárított előzetesen felszámított áfát levonásba helyezheti. Ezzel párhuzamosan áfa kimutatások vezetésére válik kötelezetté és áfa bevallásokat kell beadnia.

Adóalanyiság ismételt választhatósága

2017-es könnyítés, hogy az adóalanyiság elvesztésekor nem kell 24 hónapot várni annak újraválaszthatóságáig, mivel az új szabályok értelmében a kata az adóalanyiság megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban nem választható újra.

Ez a gyakorlatban azt jelenti: ha valakinek az adóalanyisága a 2015. évben szűnt meg, akkor már 2017 elején ismételten választhatja a katát. A jogszabály érdekessége azonban, hogy ez januári bejelentkezési adatlap kitöltést és február elsejei kezdést jelent.

Ingatlan-bérbeadás

Az adóalanyiság megszűnéséhez vezet, ha a kisadózó vállalkozás a „8820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” besorolású tevékenységből az adóalanyiság időszakában bevételt szerez. Ezzel összefüggésben egy új bejelentési kötelezettséget is bevezettek idén, mely szerint az adózónak a bérbeadási tevékenységből származó bevétel megszerzését követő 15 napon belül be kell jelentenie a NAV-hoz ezen bevétel megszerzésének időpontját, ez természetesen az adóalanyiság elvesztését is jelenti.

Célszerű ezt a tevékenységet egyéni vállalkozás esetén ennek keretén kívül folytatni, betéti társaság esetében pedig ezt a tevékenységet kiszervezni, így bejelentési kötelezettség sem keletkezik a NAV felé.

Vissza nem térítendő támogatás

2016. június 16-ától a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem része a kisadózó vállalkozás bevételének. Ez a  módosítás – visszamenőlegesen – már a 2014. január 1-jét követően kifizetett támogatások esetében is alkalmazható, vagyis aki  a támogatások miatt lépte át a rá vonatkozó bevételi értékhatárt és emiatt 40 százalék további adót kellett fizetnie, az  önreviziót nyújthat be az adóhatósághoz.

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak olyan támogatás minősül, amelyet a magánszemély vagy társaság kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap.

Ügyelnie kell arra, hogy csak a költségek fedezetére és fejlesztési célból adott támogatás nem minősül bevételnek a katás időszakban, tehát a gázolaj-támogatás és a földalapú támogatás például része a katás bevételnek.

Bevételszerzés időpontja adóalanyiság megszűnésekor:

Amennyiben a kisadózó vállalkozás az általa kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerzi meg, úgy a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének a napja.

Jövedelemigazolás kisadózó részére:

A KATA-tv. Hatályos rendelkezése alapján a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60%-a (több tag esetén annak fejenkénti része), de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül a kisadózó jövedelmének. Ez némi szigorítás: ha a vállalkozást szünetelteti a vállalkozó, akkor arra a hónapra jövedelmet sem tud igazoltatni magának.

Nevelőszülői jogviszony:

Sikerült egy fontos joghézagot megszüntetni: nevelőszülői jogviszonyban is lehet már idén mellékfoglalkozású kisadózó bárki, nem kell főállásúként megfizetnie az adót, így ők is csak havi 25 ezer forint tételes adó megfizetésére lesznek kötelezettek.tax-consultant-1149300_960_720.jpg

Szólj hozzá

2017 kisadózó KATA