2013. sze 26.

Munkahelymegőrző támogatás igényelhető augusztustól

írta: Mach Péter
Munkahelymegőrző támogatás igényelhető augusztustól

munkahely_0.jpgA Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkahelymegőrző támogatást nyújt olyan munkáltatók részére, akik működésükkel összefüggő okból munkavállaló (-ok) munkaviszonyát felmondással kívánják megszüntetni (a munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya is). Mivel a támogatást nem központi keretből, hanem az adott kirendeltség keretéből fizetik így kevesen ismerik még a lehetőséget.

A támogatás legalább hat hónapja foglalkoztatott munkavállaló után igényelhető a területileg illetékes munkaügyi központoknál. A támogatást az adott kirendeltség csak akkor tudja folyósítani, ha forrást talál rá, információink szerint a dél-pesti kirendeltségeknél forráshiány miatt nem, de számos Pest megyei kirendeltségnél igényelhető a támogatás

A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-75 százaléka lehet.

A támogatás akár a munkabér és szociális hozzájárulási adó 50-90 százalékáig terjedő mértékben is megállapítható, ha az érintett munkavállaló:

  • alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy
  • megváltozott munkaképességű személy, vagy
  • foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg.

 A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át.

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

A részletes tájékoztatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető, de érdemesebb a kirendeltség munkatársaihoz fordulni.

923118_539630196083218_34369207_n.jpg

Szólj hozzá

munkahelymegőrző támogatás