2013. jan 07.

Határidők az SZJA bevallásához

írta: Mach Péter
Határidők az SZJA bevallásához

Újév, új adók. De be kell vallani a régieket is.

Közeledik – a személyi jövedelemadóról, járulékról, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, különadóról, egészségügyi hozzájárulásról – a 2012. évre vonatkozó bevallás benyújtásának határideje is.

A 2012. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének határidői:

  • 2013. január 31. a 12M29 munkáltatói adómegállapítás elkészítéséhez a magánszemélyek nyilatkozatának megtétele a munkáltató felé;
  • 2013. február 15. a 1253NY nyilatkozat beküldése, melyben a magánszemély bejelenti, hogy adókötelezettsége teljesítésére az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választja. A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye;
  • 2013. február 25. a 1253 bevallás beküldésének határideje az egyéni vállalkozók, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek, az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozók esetében;
  • 2013. május 21. a 1253 bevallás beküldésének határideje magánszemélyek esetében; illetve a 1253ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány beküldésének határideje.

Az adónyilatkozattal történő bevallási kötelezettség teljesítése:

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség a 1253ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány beküldésével is teljesíthető amennyiben megfelel a törvényben foglalt előírásoknak.

Munkáltató által történő elszámolás

Amennyiben munkáltatója vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor az Ön – munkáltatójához 2013. január 31-éig írásban tett nyilatkozata alapján – szja adókötelezettségét munkáltatója állapítja meg.

Adóhatóság közreműködésével készítendő egyszerűsített bevallás kérése

Amennyiben Ön adókötelezettsége teljesítéséhez az adóhatóság közreműködésével az egyszerűsített bevallás lehetőségét választhatja és választja, úgy ki kell töltenie a 1253NY jelő nyilatkozatot és azt papír alapon aláírva, vagy elektronikus úton 2013. február 15-éig kell eljuttatnia az adóhivatalhoz. A nyilatkozat bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban beszerezhető és a www.nav.gov.hu honlapról is letölthető.

Az elkészített – 1253E jelű – egyszerűsített bevallást az adóhatóság legkésőbb 2013. április 30-áig papír formában postai címére, vagy elektronikus formában az adózó elektronikus tárhelyére az egyszerűsített bevallás letöltési kódját küldi meg. Az adózók által aláírt – szükség esetén javított adatokkal elfogadott – 1253E bevallás feladásának (beküldésének) határideje 2013. május 21. Az Ön által javított adatok alapján az adóhatóság ismételten kiszámolja az adót, és erről 2013. június 20-áig értesíti Önt.

Fontos! Az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást, amennyiben a magánszemély teljes körűen elfogadja, úgy nem szükséges azt aláírva visszaküldenie. Ebből következően, ha az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást az adózó 2013. május 21. napjáig nem küldi vissza, az az adózó által benyújtott bevallásnak, az abban megállapított és az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül.

Változtak a pótlékmentes részletfizetésre vonatkozó szabályok

A 150 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét az adózó pótlékmentesen, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben is teljesítheti, ha nem folytat egyéni vállalkozói tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó megfizetésére az adott magánszemély. Az első részlet megfizetésének határideje 2013. május 21-e.

Idén is lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról

  • Lehetőség van arra, hogy adója 1+1%-ának felhasználásáról a bevallás részét képező önálló EGYSZA lapon rendelkezzék és azt a bevallásával együtt továbbítsa.
  • A személyi jövedelemadója 1+1%-áról a rendelkező nyilatkozatot önállóan, 2013. május 21-éig is megküldheti az adóhatóságnak elektronikusan, vagy papíron kitöltött formában.
  • Ha munkáltatói adómegállapítást kér, akkor legkésőbb 2013. május 10-éig lezárt borítékban a munkáltatójának is átadhatja a nyilatkozatot.

Fontos: A rendelkezés érvényességének feltétele az adókötelezettség teljesítése!

A bevallás javításával, feldolgozásával kapcsolatos információk:

Az NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszer a 06-40/20-21-22-es telefonszámon, munkanapokon 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig hívható.

Mindezek mellett hívja inkább a könyvelőjét!

Szólj hozzá

határidő bevallás SZJA